U bent hier

Home | Los uur tennishal winter kost 10 €

Los uur tennishal winter kost 10 €

Zoals algemeen bekend stelt onze club tijdens de zomermaanden bij regenweer of een activiteit de 6 terreinen van de tennishal gratis ter beschikking.

Deze regeling is echter niet van toepassing voor de winterperiode. TC Basveld heeft moeten vaststellen dat de afgelopen weken sommige leden op gepaste tijdstippen gratis gebruik maken van de binnenaccomodaties.

Wij wensen er iedereen nog eens vriendelijk op te wijzen dat een zogenaamd los uur ten allen tijde 10 € kost voor volwassenen en 5 € voor de jeugd. Het feit dat onze uitbater op bepaalde uren niet aanwezig is, ontslaat niemand van de verplichting om deze bijdrage te doen. In principe moet een boeking voor een los uur trouwens altijd via de uitbating verlopen. 

We hopen dat met deze communicatie alle misverstanden hieromtrent van de baan zijn.