U bent hier

Home | Bezetting hal winter 2018-2019

Bezetting hal winter 2018-2019

Hier kan je de bezetting van de hal vinden en zien wanneer nog uren vrij zijn om te spelen. De prijs voor een plein met gele kleur (daluur) bedraagt 200 euro voor 1 uur gedurende 26 weken. Oranje zijn de piekuren en daar bedraagt de prijs 380 euro. De te betalen prijs is dan à rato van het aantal nog te spelen weken (voorbeeld voor 20 weken een daluur: 20/26*200=154€) 

Voor pleinen waar BADGE vermeld staat, dien je te beschikken over een badge omdat de uitbater dan niet aanwezig is en de deuren gesloten zijn. Die pleinen zijn nog allemaal vrij. Voor een badge dien je wel een waarborg te betalen. Zie voorwaarden en aanvraag BADGE op onze website (rechter kolom). 

Een plein huren voor 1 uur als de hal (kantine) geopend is, bedraagt 10€ voor volwassenen en 5€ voor jeugd beneden 18 jaar.

Plein voor Flex-training: 10€